Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SH Učební pomůcky chemie II.
Odesílatel Lucie Vančurová
Organizace odesílatele Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 [IČO: 00832375]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2020 09:30:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Opravená příloha


Přílohy
- Specifikace zakázky SH_2020_02.xlsx (17.56 KB)