Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SH Učební pomůcky chemie II.
Odesílatel Lucie Pazourková
Organizace odesílatele Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 [IČO: 00832375]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2020 09:28:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Oprava přílohy č. 4


Přílohy
- SH2002_Doplnění výzvy.pdf (58.14 KB)