Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VÝMĚNA SEDAČEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V KINĚ CITADELA LITVÍNOV
Odesílatel Miroslav Otcovský
Organizace odesílatele SPORTaS, s.r.o. [IČO: 25005430]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2020 14:08:27
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 5

Prodloužení lhůty pro podání nabídky - viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace číslo 5.pdf (454.36 KB)