Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přezkoumání hospodaření města Litvínova vč. účetního, daňového a obecně ekonomického poradenství
Odesílatel Jana Lanková
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2019 11:10:15
Číslo jednací ve SpSl MELT/55481/2019
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky včetně příloh


Přílohy
- VZ - přezkoumání hospodaření 2020-2022.doc (99.00 KB)
- P1 - Krycí list.docx (20.96 KB)
- P2 - ČP účastníka.docx (21.60 KB)
- P3 - ČP nabídková cena, návrh smlouvy, pojistné.docx (19.60 KB)
- P4 - ČP počet listů.docx (20.30 KB)
- P5 - ČP o vázanosti nabídkou.docx (17.26 KB)
- P6 - Návrh smlouvy - přezkum 2020-2022.doc (94.00 KB)