Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
Odesílatel Jitka Blovská
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 14:15:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

zodpovězení dotazu účastníka


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (105.22 KB)