Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
Odesílatel Jitka Blovská
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 09:49:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

změna - prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf (94.86 KB)