Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohorská v Litvínově
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.07.2019 09:45:46
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Jedná se o výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce povrchu části ulice Podkrušnohoroská v Litvínově.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (67.03 KB)