Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PASPORTIZACE BUDOV ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL V MAJETKU MĚSTA LITVÍNOVA“ – II. ETAPA
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2019 08:02:20
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Jedná se o výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem veřejné zakázky je zpracování stavebního a prostorového pasportu vybraných budov základních a mateřských škol (příspěvkových organizací) v majetku města Litvínova. Vyhotovené pasporty budov budou sloužit jako základní dokument pro případné návrhy rekonstrukcí nebo modernizací uvedených budov.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ.pdf (56.52 KB)