Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2014 15:48:18
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Zadavatel v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané podle zákona v otevřeném řízení pod evidenčním číslem VZ 487395.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci.pdf (314.66 KB)