Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2019 - 2020
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2018 09:45:56
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka kancelářských potřeb, čistících a úklidových prostředků pro období 2019 - 2020


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ - kancelářské potřeby, úklidové prostředky.pdf (53.08 KB)