Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy živičných povrchů místních komunikací
Odesílatel Petr Řeháček
Organizace odesílatele Město Litvínov [IČO: 00266027]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2017 16:16:53
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Opravy živičných povrchů místních komunikací

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy živičných povrchů místních komunikací. Konkrétně se jedná o opravu živičných povrchů (výtluků) místních komunikací a chodníků ve vlastnictví města Litvínov, dle požadavku objednatele technologií ITHR, včetně použití závěrečné penetrace.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.pdf (66.49 KB)