Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy komunikací v ul. Gorkého (PKH) a ul. Ke Střelnici v Litvínově – II.etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební úpravy místních komunikací a chodníků v Litvínově v ulici Ke Střelnici a ulici Podkrušnohorská (úsek PKH pod ulicí Gorkého). Dojde zde k vybourání všech stávajících povrchů komunikací a chodníků vč. obrubníků. Navrhované komunikace budou mít kompletní skladbu vozovky, stávající plochy pro popelnice a kontejnery budou vybourány a provedeny nově z betonové dlažby se stejnou konstrukcí jako chodníky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)
Kontakt: Ing. Jitka Blovská
e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 17.07.2019 09:00
Datum zahájení: 20.06.2019 15:31