Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: B1801 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul. PKH v Litvínově
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce zahrnují odstranění vrchního souvrství ploché střechy vč. klempířských prvků. Střecha bude přespádována, provede se revize stavu stávajících vpustí a příp. výměna. Vlastní konstrukce střechy bude zateplena deskami EPS, separační vrstvou a položena PVC fólie, navýšena atika. Osadí se klempířské a zámečnické prvky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Litvínov, náměstí Míru 11
436 01 Litvínov
Kontakt: Iveta Dunovská, tel. 476 767 615
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.02.2019 12:00
Datum zahájení: 28.01.2019 09:33