Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Marius Pedersen a.s.
IČO: 42194920
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 65 784 737,36 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 74 196 163,16 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.11.2014