Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování zpevněných ploch v areálu Hamr
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce obrusných vrstev části příjezdové komunikace, výstavba příjezdové větve komunikace k manipulační ploše, odvedení srážkových ploch novou kanalizační přípojkou, nová trasa připojovacího NN kabelu ze stávající trafostanice v areálu.
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: S. K. Neumanna 1521
43601 Litvínov
Kontakt: Ilona Semenyšínová, tel. 476 111 921
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.09.2022 12:00
Datum zahájení: 15.08.2022 11:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: