Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: HERKUL a.s.
IČO: 25004638
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 9
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 9
Konečná cena zakázky: 8 991 386,87 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 10 879 578,11 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2022