Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínova a související revitalizace veřejného prostranství
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o stavební práce související s provedením revitalizace veřejného prostranství sídliště Vinohradská v Litvínově spočívající v opravě krytu komunikací a chodníků, obnově lamp a kabelů veřejného osvětlení, revitalizaci veřejné zeleně a městského mobiliáře. Součástí stavby je vybudování nových parkovacích míst u bytových domů (neprůjezdná parkoviště s obratištěm, parkoviště s kolmým řazením) a oprava místní účelové komunikace ke garážím. V rámci akce je řešeno též odvodnění zpevněných stávajících a nových ploch.
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)
Kontakt: jitka.blovska@mulitvinov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.02.2022 09:00
Datum zahájení: 20.01.2022 13:00
Odpovědné zadávání: