Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení 3 ks vozidel pro svoz odpadu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel s nástavbami na svoz odpadu s lineárním stlačováním odpadu, včetně poskytování záručního a pozáručního servisu.
Jedná se o dodávku:
- 2 ks Vozidel s třínápravovým podvozkem a pohonem 6x2, komunální provedení, s nástavbou o objemu min. 19 m3 a celkovou hmotností min. 26.000 Kg,
- 1 ks Vozidla s třínápravovým podvozkem 6x4, komunální provedení, s nástavbou o objemu min. 18 m3 a celkovou hmotností min. 26.000 Kg. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v přílohách č. 6 a 7 ZD
Místo plnění: Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mulitvinov.cz)
Kontakt: viz zadávací dokumentace
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.12.2021 12:00
Datum zahájení: 11.11.2021 11:56
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: